EBC Financial Group ร่วมมือกับ United to Beat Malaria ซึ่งเป็นแคมเปญของ United Nations Foundation เพื่อปกป้องเด็ก ๆ ที่อ่อนแอและครอบครัวของพวกเขาจากโรคมาลาเรีย

EBC Financial Group กล่าวถึงความพยายามในการกำจัดโรคมาลาเรีย การสนับสนุนการแทรกแซงด้านสุขภาพกับปัญหาวิกฤต และการส่งเสริมศักยภาพให้ชุมชน WASHINGTON, April 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — วันนี้ EBC Financial Group (EBC) ประกาศความร่วมมือครั้งใหม่กับ United to Beat Malaria (Beat Malaria) ซึ่งเป็นแคมเปญของ United Nations Foundation (UN Foundation) ที่มีเป้าหมายปกป้องผู้ที่อ่อนแอที่สุดจากโรคมาลาเรียซึ่งมียุงเป็นพาหะ โดยมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 600,000 รายทุกปี ความร่วมมือครั้งนี้ให้การสนับสนุนแคมเปญ United to Beat Malaria ซึ่งทำงานเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงเพื่อป้องกันโรคมาลาเรียและให้บริการด้านสุขภาพที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนเป้าหมายของ UN Foundation ในการทำให้สุขภาพดีขึ้นและโลกที่เท่าเทียมกันมากขึ้น UN Foundation รวบรวมแนวคิด ผู้คน และทรัพยากรเพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าระดับโลก และรับมือกับปัญหาท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติ UN Foundation มีโครงการริเริ่มต่าง ๆ ที่ร่วมกันปกป้องเด็ก […]

Duck Creek เป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอด Duck Creek ประจำปีเพื่อสร้างความสัมพันธ์ การเป็นส่วนหนึ่ง และชุมชน

โคลัมเบีย เซาท์แคโรไลนา, April 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — วันนี้ Duck Creek Technologies ผู้ให้บริการโซลูชันอัจฉริยะที่กำหนดอนาคตของการประกันวินาศภัย (property and casualty หรือ P&C) และการประกันภัยทั่วไป ได้เป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอด One Duck Creek ในเมืองโคลัมเบีย เซาท์แคโรไลนา โดยได้นำพาพนักงานจากทั่วโลกมารวมตัวกัน ผู้เข้าร่วมได้รับการยอมรับจากบทบาทของตนในสภาและโครงการต่าง ๆ มากมายที่ช่วยให้ Duck Creek สร้างวัฒนธรรมแห่งความเป็นเลิศด้านการประกันภัยและเทคโนโลยีกลุ่มบุคคลที่หลากหลายจะประชุมกันในอีกสองวันข้างหน้าเพื่อหารือเกี่ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของปีที่ผ่านมา และวางแผนสำหรับอนาคตเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมที่ได้รับรางวัลของ Duck Creek ต่อไป Duck Creek พยายามที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมของการเป็นส่วนหนึ่งและความเคารพ โดยที่ทุกเสียงจะได้รับการรับฟังและเห็นคุณค่า “ในฐานะบริษัทระดับโลก เราตระหนักถึงความสำคัญของการมีพนักงานที่หลากหลายและไม่แบ่งแยก ซึ่งสะท้อนถึงชุมชนและลูกค้าที่เราให้บริการ” Amy Bayer ผู้อำนวยการระดับโลกด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการไม่แบ่งแยก การมีส่วนร่วมและวัฒนธรรมของ Duck Creek กล่าว “เราเชื่อว่าโปรแกรมความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการไม่แบ่งแยกของเรามีความจำเป็นสำหรับพนักงานของเรา […]

S. Korean Bond Yields on Apr. 18, 2024

Today (%) Previous Session(%) Change (BP)

1-year TB 3.420 3.451 -3.1

2-year TB 3.448 3.504 -5.6

3-year TB 3.427 3.475 -4.8

10-year TB 3.562 3.632 -7.0

2-year MSB 3.434 3.469 -3.5

3-year CB (AA-) 3.960 4.007 -4.7

91-day CD 3.550 3.550 0.0

Sour…